Danh Sách Đơn Hàng Thực Tập Sinh

Tên Công Việc Địa Điểm Làm Việc Ngày Tuyển
Tuyển 6 Nam - Đơn Hàng Gia Công Kim Loại Mie, Nhật Bản 6/2018
Tuyển 3 Nam - Đơn Hàng Xây Dựng Osaka, Nhật Bản 4/2018
Tuyển 9 Nam - Đơn Hàng Mộc Xây Dựng Hyogo, Nhật Bản 4/2018
Tuyển 3 Nữ - Đơn Hàng Sản Xuất Khuôn Đúc Fukushima, Nhật Bản 4/2018
Tuyển 9 Nam, 9 Nữ - Đơn Hàng Lắp Ráp Linh Kiện Điện Tử Kyoto, Nhật Bản 1/2018
Tuyển 5 Nam - Vận Hành Máy Gia Công Vật Liệu Cách Điện Mie, Nhật Bản 3/2018
Tuyển 6 Nữ - Đơn Hàng Sản Xuất Hộp Gỗ ( Hộp Đựng Quà) Fukuoka - Nhật Bản 4/2018
Tuyển 9 Nam - Đơn Hàng Gia Công Cơ Khí Yamaguchi - Nhật Bản 3/2018
Tuyển 9 Nam - Đơn Hàng Chăn Nuôi Gia Súc Nagasaki, Nhật Bản 10/2017
Tuyển 9 Nam - Đơn Hàng Xây Dựng Fukushima, Nhật Bản 10/2017