Danh Sách Đơn Hàng Thực Tập Sinh

Tên Công Việc Địa Điểm Làm Việc Ngày Tuyển
Tuyển 6 Nam - Đơn Hàng Lắp Ráp Thiết Bị Máy Điện Mie, Nhật Bản 9/2018
Tuyển 6 Nữ - Đơn Hàng Gia Công Cơ Khí Osaka, Nhật Bản 9/2018
Tuyển 18 Nam - Đơn Hàng Đóng Gói Công Nghiệp Osaka, Nhật Bản 9/2018
Tuyển 9 Nam - Đơn Hàng Xây Dựng Đường Ống Thoát Nước Chiba, Nhật Bản 9/2018
Tuyển 6 Nam - Thi Công Sắt Thép Fukuoka, Nhật Bản 9/2018
Tuyển 3 Nam - Lắp ráp giàn giáo Kyoto, Nhật Bản 8/2018
Tuyển 6 Nữ - Đơn Hàng May Shizuoka, Nhật Bản 8/2018
Tuyển 18 Nữ - Đơn Hàng Thực Phẩm Hyogo, Nhật Bản 9/2018
Tuyển 6 Nam - Đơn Hàng Xây Dựng Kyoto, Nhật Bản 8/2018
Tuyển 6 Nam - Đơn Hàng Sơn Xây Dựng Saitama, Nhật Bản 8/2018