Danh Sách Đơn Hàng Thực Tập Sinh

Tên Công Việc Địa Điểm Làm Việc Ngày Tuyển
Tuyển 18 Nam - Đơn Hàng Đóng Gói Sản Phẩm Saitama, Nhật Bản 3/2020
Tuyển 8 Nam - Đơn Hàng Vận Hành Các Thiết Bị Xây Dựng Chiba, Nhật Bản 2/2020
Tuyển 9 Nam - Đơn Hàng Sản Xuất Thùng Các Tông Kyoto, Nhật Bản 2/2020
Tuyển 18 Nữ - Đơn Hàng Sắp Xếp Hàng Hóa Miyagi, Nhật Bản 3/2020
Tuyển 9 Nam - Đơn Hàng Hàn Osaka, Nhật Bản 10/2019
Tuyển 18 Nữ - Sắp Xếp Phân Loại Hàng Hóa Miyagi, Nhật Bản 11/2019
Tuyển 9 Nữ - Mạ Điện Kyoto, Nhật Bản 10/2019
Tuyển 6 Nam - Gia Công Cơ Khí Kyoto, Nhật Bản 9/2019
Tuyển 2 Nữ - May Trang Phục Shizuoka, Nhật Bản 9/2019
Tuyển 3 Nam - Lắp Đặt Giàn Giáo Xây Dựng Shizuoka, Nhật Bản 8/2019