Danh Sách Đơn Hàng Kỹ Sư, Kỹ Thuật Viên

Tên Công Việc Địa Điểm Làm Việc Ngày Tuyển
Tuyển 6 Nam - Kỹ Sư Cơ Khí Tochigi, Nhật Bản Gấp ‼
Tuyển Kỹ Sư - Thiết Kế Factory Automation Hyogo, Nhật Bản 12/2018
Tuyển Kỹ Sư - Thiết Kế Máy Móc Cơ Khí Osaka, Nhật Bản Gấp !!!
Tuyển Kỹ Sư - Đơn Hàng Lập Trình Viên CNTT Tokyo, Nhật Bản 7/2018
Tuyển Nam - Đơn Hàng Lắp Ráp, Gia Công Sản Phẩm Nagano, Nhật Bản 6/2018
Tuyển Kỹ Sư - Đơn Hàng Thiết Kế Bản Vẽ Cơ Khí Hyogo, Nhật Bản 6/2018
Tuyển Kỹ Sư - Đơn Hàng Thiết Kế Điện Osaka, Nhật Bản 4/2018
Tuyển Kỹ Sư - Đơn Hàng Phát Triển Phần Mềm Nigata, Nhật Bản 8/2017
Tuyển Kỹ Sư - Đơn Hàng Kỹ Sư Thiết Kế Shiga, Nhật Bản 4/2017
Tuyển Nam - Đơn Hàng Kỹ Sư Máy Móc Hyogo - Nhật Bản 4/2017