CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ - CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH

Địa Chỉ: OO 10 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

Trung Tâm Đào Tạo: 449/44AB Đ. Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi Nhánh TP.Hồ Chí Minh

Cơ Sở Đào Tạo Tiếng Nhật