Cơ Cấu Tổ Chức

Với mạng lưới tổ chức khoa học và chặt chẽ, các bộ phận hoạt động của Hoàng Hà luôn được vận hành trơn tru và đảm bảo tính hiệu quả và kết quả trong công việc.

Hoàng Hà JSC đang từng bước phấn đấu xây dựng công nghệ quản lý hiện đại, hoàn thành các điều kiện đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra giá trị thực tiễn và hiệu quả nhằm tạo ra giá trị vật chất và tinh thần phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.